Zetta CMS

Zetta CMS digital publisering

Zetta CMS (Content Management System) har et enkelt webbasert brukergrensesnitt og er et system for registrering, redaksjonell behandling og publisering av innhold for internett og andre digitale kanaler.

Integrasjon med andre applikasjoner

Veien om et publiseringssystem for å få innhold ut på websiden er unødvendig ressursbruk om man allerede har registrert dataene i andre applikasjoner. Zetta har flere kunder som, til tross for at websiden oppdateres fortløpende, svært sjelden må utføre oppgaver i publiseringsverktøyet.

Innhold kan enkelt hentes fra eksterne datakilder gjennom integrasjon. Zetta CMS er et åpent system der funksjonaliteten ligger i en applikasjonsserver Adobe ColdFusion), og dataene lagres som i en relasjonsdatabase (Oracle eller MS SQL).

Alle andre systemer som har en form for åpenhet kan dermed utveksle data med Zetta CMS.
Mange store klienter innen områdene ehandel, integrasjonsløsninger, intranett og nyhetstjenester har valgt Zetta CMS som publiseringsverktøy.

Forenkle arbeid med innhold

Alle virksomheter har et begrepsapparat bestående av fagterminologi, produktbetegnelser eller annen
type spesiell informasjon. Vår rutine for tilpasning av innholdstyper tar hensyn til dette, slik at brukerne av systemet kjenner igjen sitt eget begrepsapparat.

Basisfunksjonalitet

Zetta CMS er laget for å registrere, redigere, organisere og knytte sammen informasjon på enklest mulig måte.
Informasjonen kan være av ulike typer, som for eksempel dokumenter, artikler, bilder, video, lenker, produkter eller personer. Innholdselementene organiseres på en enkel og logisk måte i en mappestruktur for brukerne som ligner den de fleste kjenner fra Microsoft Windows utforsker.

Bilder håndteres enkelt i verktøyet. Man kan laste opp flere filer på en gang, og bilder kan redigerer direkte i verktøyet. Thumbnails lages automatisk etter behov. 

Ingen forkunnskaper for brukerne

Med Zetta CMS kan man enkelt opprette og vedlikeholde nettsidene uten kunnskap om HTML eller andre programmeringsverktøy. Standardiserte maler for produktvisninger, annonser, nyheter osv. gjør at resultatet blir like profesjonelt hver gang.

Arbeidsflyt

Zetta CMS har funksjonalitet for kontroll av arbeidsflyten i publiseringsprosessen. En artikkel kan f. eks. gis status "Registrert","Til korrektur", "Lest korrektur" eller "Publisert til Web". Status og rettigheter defineres av den enkelte.

Vil du ha demonstrasjon?

Kontakt oss, så kan vi ta en prat om dine publiseringsbehov.

Behandling av multimediaelementer

Zetta CMS lar deg på en enkel måte lagre, publisere og holde oversikt over multimediaelementer. CMS lar deg også lage egne informasjonstyper (flash, film, mp3, etc) som brukerne laster opp til server fra sin egen pc.

Søk

Zetta CMS har støtte for enkle og avanserte søk. Zetta AS har jobbet spesielt med optimalisering av søk i store datamengder i bokbransjen.

Tilgangskontroll

Zetta CMS er laget for bruk i både store og små miljøer, med forskjellige krav til sikkerhet og tilgangskontroll. Tilgangskontrollen er basert på prinsippene man finner i filsystemer som for eksempel Windows. Zetta CMS har personlige brukerdefinisjoner med forskjellig status og tilgangsnivå.
Dette kan også gjelde hele brukergrupper eller ulike administrator og utviklerroller. Zetta CMS har tilgangskontroll også i forbindelse med arbeidsflyt.

Flerspråklighet

Zetta CMS er bygget opp med gjennomgripende støtte for flerspråklighet. Det gjør det enkelt å bygge opp et nettsted på flere språk, enten strukturen er identisk for de enkelte språk eller ikke.

Med Zetta CMS kan man lage egendefinerte informasjonstyper som skal være flerspråklige. Flerspråkligheten begrenser seg ikke til innholdet på nettsidene men lar også de som jobber med systemet få grensesnittet på sitt eget språk. Vi er en av få leverandører som tilbyr nynorsk som grensesnittspråk!

Sikkerhet for fremtiden

Zetta CMS er en åpen plattform som alle kan bygge eller videreutvikle sine nettjenester på. Dersom kunden får nye behov etter hvert, kan ny funksjonalitet bygges ut ved hjelp av tilleggsmoduler til CMS. Zetta leverer en rekke tilleggsmoduler som allerede er utviklet.

Sikker drifting

Driftsmiljøet hos Zetta er sikkert og trygt. Våre kunders applikasjoner driftes i en serverpark tilknyttet en solid internettlinje, og med sikkerheten ivaretatt med bl.a. en brannmurløsning som driftes av en ekstern sikkerhetsleverandør. 24/7 ekstern og intern overvåkning sørger for maksimal oppetid, og vi gir oppetidsgaranti.
Mindre kunder hostes som regel på delte servere, mens kunder med spesielle krav og/eller høy trafikk hostes på egne servere etter behov.

Zetta CMS er et content management-system basert på Adobe ColdFusion application server og en SQL Server eller Oracle Database.