Investor relations i digitale medier

Zettas har mange børsnoterne selskaper som kunder, og kjenner deres behov godt. Vi har tilpassede SLA'er som sikrer selskapene assistanse i forbindelse med rapporteringstidspunkter der deadlines er viktig.

Utforming og design gjøres reponsivt slik at det automatisk tilpasses visning på mobil, pads og PC.

Våre løsninger inneholder blant annet

  • Presentasjon av finansielle data og årsrapporter
  • Børskurser
  • Rapporteringsløsninger
  • Nyhetstickere
  • Live feeds
  • Pålogging for ansatte og kunder
  • Nyhetsbrev
  • Språk
  • Kontaktskjemaer

I tillegg har våre løsninger integrasjonspunkter mot alle ledende aktører for leveranse av finansiell informasjon, deriblant Oslo Market Solutions og Nasdaq OMX.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av dine behov.

x